[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] روزنامه بهار

[تاریخ:] ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ – ۱۳ مارچ ۲۰۱۳

 

واکنش غروی به تشبيه مکتب ایرانی به بھایيت توسط آیت­الله مصباح یزدی

بھايی خواندن مکتب ايرانی جھت­دار است

سياست (۲) مھراوه خوارزمی

«ایرانی­گری شعار بھایيان است» جمله­ای که چند روز پيش آیت­الله مصباح یزدی به کنایه در رد سخنان و نظرات ریيس دولت و حلقه پيرامونش بر زبان راند و دیروز با انتقاد روحانيونی از طيف­ھای مختلف مواجه شد. با این حال اعتراض روحانيون کمی تا قسمتی منتقد یا حتی مخالف احمدی­نژاد بيش از آن­که حاصل تند و تيزی این اظھارنظر متھم­کننده باشد حاصل قياسی است که ناخودآگاه ميان این جمله و جملات حمایت­آميز گذشته شکل می­گيرد. جملاتی که در حمایت کار را به آنجا می­رساند که حتی سایت­ھای حامی محمود احمدی­نژاد ناچار به حذف آن از متن سخنرانی­ھای آیت­الله می­شوند. ...

با این حال آنچه انگ بھایيت زدن بر پيشانی «ایرانی­گرایی» را جالب توجه می­کند نه موضع اخير مصباح در قبال طرح­کننده این ایده که سابقه حمایت بی­نظيری است که در سال­ھای قبل جریان داشته؛ از دادن آدرس منتھی به صندوق رای محمود احمدی­نژاد کاندیدای ناشناخته انتخابات ۸۴ تا تعبير خاص درباره الزام تبعيت از او پس از به ریاست­جمھوری رسيدن­اش در سال ٨٨...

مقایسه از نوع مع­الفارق

دوره ریاست­جمھوری کاندیدای محبوب محمدتقی مصباح یزدی در دور دوم تمدید شده بود که آیت­الله یک­بار دیگر حمایت ویژه از احمدی­نژاد را بر خود واجب دید و نتيجه شد بيان جمله­ای بحث­برانگيز در گفته: لقب بھایيت دادن به شعار مکتب ایرانی را نمی­پسندم و این تعبيرات را جھت­دار می­دانم حجت­الاسلام ابراھيمی، عضو جامعه روحانيت ھم مخالف دیگر اتھام بھایيت به ایرانی­گرایی است و با تاکيد بر اینکه نباید ایرانيت را با بھایيت منطبق دانست، در گفت­وگو با آریا به نظر آیت­الله مصباح یزدی اینگونه پاسخ داده که بنده بر این باورم که ایرانيت با بھایيت منطبق نمی­شود و اسلاميت ھم با ایرانيت تمایز پيدا نمی­کند. عنوان کردن این صحبت­ھا اشتباه است. علی عسگری، رابط پارلمانی و مشاور مرکز تحقيقات استراتژیک مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز خطاب به مصباح یزدی با بيان اینکه «زمانی برای احمدی­نژاد روزه میگرفتند حالا اتھام بھایيت می­زنند»، گفته: بھتر است امروز به جای این حرف­ھا نسبت به گذشته بررسی صورت بگيرد و به صورت شفاف به مردم گفته شود ما دارای اجتھاد و نظر کارشناسی در مسائل سياسی نيستيم و فقط حرف دینی خود را می­زنيم.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]