[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] بامشاد

[تاریخ:] ۱ بهمن ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۸

 

جمعه

معلوم بود که بالاخره میان «پپسی کولا» و «کوکا کولا» جنگ در میگیرد ولی کسی باور نمیکرد که این جنگ جنگ مذهبی خواهد شد بدین عنوان که پپسی کولا، مال بهائی‌هاست و کوکا کولا مال ارامنه و مثلا در رادیو تهران صحبی مهتدی خواهد گفت که «من کوکا کولا مینوشم» برای اینکه بخیال خود با بهائی مبارزه کند.

یا روزنامه دنیا خواهد نوشت که «امام جمعه تهران موافق با کوکا کولا است» زیرا اجازه داده است که اعلان این نوشابه را بر بالای موقوفات مسجد سلطانی نصب کنند.

من نمیدانم این حرف‌ها چقدر صحیح است... ولی آنچه که دستگیرم میشود، «پپسی کولا» و «کوکا کولا» در یک چیز مشترک هستند و آن «کلاه» است که باید دید، بسر کی میرود... یا از سر کی برمیدارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]