[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] بامداد

[تاریخ:] ۱۲ شهریور ماه ۱۳۵۸

[شماره:] ۹۸

 

توضیحی از شورای نویسندگان «بامداد امروز»

در شماره دیروز، در همین محل توضیحی از آقای «هوشنگ محمودی» درباره اشتباهات نویسنده کتاب «ایران: انقلاب به نام خدا» درباره باب و بهائی چاپ شده بود که شورای نویسندگان «بامداد» در پرسش خوانندگانی که علت چاپ چنین توضیحی را خواستار شده بودند اعلام می‌دارد که چاپ این توضیح صرفاً بخاطر نشان دادن فضای آزاد مطبوعات در دوران جمهوری اسلامی است که چاپ مقاله بلندی علیه فرقه باب (شماره ۵۴ بامداد) صورت گرفت چاپ شده بود. لازم به توضیح است که از نظر شورای نویسندگان «بامداد» و با توجه به معتقدات مذهبی و عقیدتی کلیه کارکنان «بامداد» با مراجعه بتاریخ مدونی که در اختیار داریم فتنه باب و بهاء ثلمه ای در دین مقدس اسلام و بدعتی در مذهب حقه شیعه و موجبی برای ایجاد تفرقه و گمراهی در جامعه مسلمانان ایران بوده و به شهادت اسناد تاریخی سرچشمه این فساد را باید در سیاستهای استعمارگری جستجو کرد که همواره از طرق مختلف ملت‌ها را به بند کشیده و تحت سیطره خویش درآورده‌اند.

گاهی با اعزام قشون، زمانی از طریق نفوذ اقتصادی و موقعی هم با ایجاد کیشها و مذاهب ساختگی و مجعول، ملل ستمدیده را بدام انداخته‌اند.

نظایر این دین سازی را در کشورهای بزرگی چون هندوستان دیده‌ایم و نتایج شوم این سیاستها را در افتراق میان جماعات مشاهده کرده‌ایم.

این نکته قابل تذکر است که ملت مسلمان ایران در آغاز فتنه باب و بهاء نظر قاطع خود را درباره آن ابراز داشته و روحانیان والامقام ما در مورد فتنه‌گری آنها فتوای صریح خویش را اعلام فرموده‌اند و نیازی به توضیح بیشتر نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]