[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] بامداد

[تاریخ:] شنبه چهارم اسفند ماه ۱۳۵۸   

شماره: ۲۲۴

صفحه: ۸

 

ضمن ارائه یک گزارش در باره مبارزات فدائیان اسلام:

جمعیت فدائیان اسلام کاندیداهای خود را برای نمایندگی مجلس معرفی کرد

جمعیت فدائیان اسلام با معرفی هفت کاندیدای مبارز خط اسلام برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی کلیه گروههای مردم مسلمان ایران را به شرکت فعالانه در انتخابات دعوت کرد...

...تشکیل جمعیت فدائیان اسلام با رأی و همت رفیعی انجام گرفت و کتاب فدائیان اسلام زیر نظر شهید نواب و کوشش رفیعی طبع و نشر یافت. هژیر در دادگاه فدائیان اسلام و با رای او و دیگران محکوم به اعدام و حکم وسیله شهید مرحوم سید حسین امامی در حالیکه به‌اتفاق رفیعی به مسجد سپهسالار میرفتند و انجام گردید و انتخابات با اینعمل باطل و انتخابات بعدی بنفع دکتر مصدق و جبهه ملی انجام شد. در اینموقع «برادر رفیعی» به سرپرستی ۷۰ نفر به بیروت رفت و مرحوم آیت‌الله کاشانی را با تشریفات به ایران باز گرداند و در تماس رفیعی با اخوان رسولزاده دکتر برجیس مبلغ بهائیها در کاشان اعدام گردید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]