[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] بامداد

[تاریخ:] ۱ بهمن ۱۳۵۸

[شماره:] ۲۱۰

[صفحه:] ۸

 

پاسخ درجه داران پرسنل شهربانی جمهوری اسلامی ایران

در روزنامه بامداد شماره ۲۰۳، صفحه ۸، از سوی گروهی باصطلاح مسلمان و متعهد شهربانی جمهوری اسلامی ایران مطلبی تحت عنوان: «چه کسانی سنگ انقلاب را به سینه میزنند؟» چاپ شده بود که به اصطلاح قصد داشتند از پرسنل شهربانی جمهوری اسلامی ایران دفاع میکردهاند. ولی در ذیل نامه حتی یک امضاء نیز به چشم نمیخورد در نتیجه این میرساند که نویسندگان نامه مذکور، هدفی سوای خدمت به پرسنل شهربانی داشته و خواستهاند اذهان عمومی را مشوب سازند و قصدشان نیز طرفداری از فلان افسر معلومالحال و صاحب کشت و صنعت یا یک افسر بهائی مذهب بوده که بحمدالله موفق نخواهند شد…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]