[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] بامداد

[تاریخ:[ ۲۴ تیر ۱۳۵۹

[شماره:] ۳۳۱

[صفحه:] ۲

 

۲۹ نفر تیرباران شدند...

...همچنین ۷ نفر بنامهای یداله آستانی و دکتر فرامرز سمندری - حسن رهبر – رسول حسبانی - بیوک رسولزاده و ناصر فرهاد عالی بحکم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز در این شهرتیرباران شدند از سوی دیگر بحکم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان ۷ تن از ماموران کلانتری ۵ این شهرستان بنامهای عبداله اعلایی فرزند حسن علیمراد رفیعی فرزند حیدر - عباسعلی رجحان فرزند حسینعلی به جوخه اعدام سپرده شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]