[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آژنگ

[تاریخ:] ۲۰ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۸

 

[با تیتر درشت] پاسخ بهائیان بروزنامه محترم ستاره اسلام

در شماره ۱۷۵ جریده شریفه ستاره اسلام گویا مطالبی نوشته شده است که عده‌ای از بهائیان بدین اسلام گرویده‌اند.

در پاسخ این شرح طومار مفصلی که پشت و رو امضاء شده است و همان افراد امضاء کرده‌اند خطاب بروزنامه ستاره اسلام تهیه شده است که رونوشت آنرا برای آژنگ هم فرستاده‌اند.

این عده در این نامه متذکر شده‌اند که عموم بهائیان حقیقت اسلام را مقدس می‌شمارند و بائمه هدی علیهم آلاف التحیته و الثناء بدیده تکریم و پرستش مینگرند چون این طومار مربوط بروزنامه ستاره اسلام است از چاپ عین آن معذوریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]