[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آژنگ

[تاریخ:] دوشنبه ۳ مهر ماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۰

 

...چرا دالس در نطق خود از بهائیت بعنوان يك مذهب بزرك یاد کرد...

 

دالس چه گفت؟

در نطقی که دالس وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته ایراد کرد گفت پنج مذهب بزرك برای حفظ صلح دعا کردند و بعد از مذهب مسیحیت نام بهائیت را آورد، میگویند طرفداری صریح و علنی آمريكا از مذهب بهائی پس از بروز سر و صدا و انتشار شایعه تضیبق نسبت باین اقلیت در ایران زیادتر شده و گویا چند نفر از نزدیکان «شوقی ربانی» در دستگاه حکومت آمریکا هم دخالت دارند.

مقامات مطلع اظهار میدارند که آقای علاء دستور دادهاند مخصوصاً در این موقعیت حساس کاری کنند که شایعه تضییق از میان برود و لااقل این مشکل از میان برخیزد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]