[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] آژنگ

[تاریخ:] ۱۰ مهر ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۱

 

حمله به بهائیان

در هفته گذشته اطلاع حاصل شد که آقای فلسفی در بعضی از منابر خصوصی مطالبی راجع به بهائیها گفته است: میگویند ایراد این نطقها بدون اطلاع دولت بوده و صرفاً جنبه خصوصی و شخصی داشته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]