[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آژنگ

[تاریخ:] دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۷

 

آیا بهائی‌ها ایران را دوست می‌دارند و به عظمت آن علاقه و عقیده دارند؟

جریدۀ شریفه آژنگ

اینجانب که عشق و علاقه فراوانی به مطالب پر مغز و مفید آن جریده شریفه دارم در شماره ۳۶ سال دوم صفحه اول مورخ ۲۵ ماه جاری ستونی را تحت عنوان در حاشیه ادیان و مذاهب خواندم که برای کشف حقایق و روشن شدن افکار و اذهان بسیار سودمند است چه که دنیای امروز با منطق و دلیل سر و کار دارد و میتوان با این دو حربه قاطع اشخاص را هدایت و براه راست دلالت نمود.

اینک مطلب مورد توجه البته اشخاصیکه در ایام ماه مبارک رمضان به نطق مهیج و شیوای آقای فلسفی راجع به مبارزه با بهائیها گوش داده‌اند متوجه شدند که ایشان به مدرک لیس الفخر لمن یحب الوطن که در کتب دینی آنها مذکور است استدلال فرمودند بهائیها وطن را دوست ندارند چون موضوع حائز کمال و اهمیت و از لحاظ علاقه عموم بسیار قابل دقت و توجه است. لذا اینجانب در صدد تحقیق بر آمدم بهائیها اظهار می‌دارند علاوه بر اینکه نص صریح در دوست داشتن و ترقی و تعالی ایران عزیز داریم به‌طور قطع و یقین اطمینان داریم ایران عزیر به اوج عزت و عظمت خواهد رسید و موجب افتخار همه و قبله‌گاه عالم خواهد شد و جمله که در کتب ما ذکر است و برای اهل عالم می‌باشد این است لیس الفخر لمن یحب الوطن بل لمن یحب العالم بعید بنظر می‌رسد آقای فلسفی که همیشه معایب کذب و افترا را طبق کتب آسمانی نهی و گوشزد می‌کنند جمله را کامل ادا نکرده باشند علیهذا خواهشمندیم برای راهنمائی موضوع را مطرح فرمائید تا مطلعین حقائقی را روشن و عامه را آگاه سازند.

با تقدیم احترامات ح – ع

 

جناب آقای مسعودی مدیر روزنامه آژنگ دامت برکاته

اینجانب – د- حاجیان موظفم از جانب بیست نفر از خوانندگان هر هفته روزنامه آژنگ که واقعاً در بین جراید طهران اولین روزنامه ایست که در گفتن مطالب روز از هیچگونه حق و حقیقتی فرو گذار نکرده و ابداً در این موارد تعصبی که مانع ذکر حقایق است در خود راه نداده تشکر و سپاسگزاری نموده و امیدواریم که این شیوۀ مطلوب همیشه ادامه داشته باشد. تقاضای این جمع از آنمقام محترم اینست که از جمیع ملت ایران، بخصوص روحانیون بخواهید جلساتی از علماء و مبلغین بهائی تشکیل شود و از نتیجه آن شک و تردید همه ماها بر طرف و حقیقت امر روشن گردد.

زیرا بنظر ما این بهترین و احسن‌ترین طریق مبارزه با بهائی‌ها است.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]