[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آزادگان شرق

[تاریخ:] ۲۹ دیماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۴۴

 

پپسی کولا و کوکا کولا و تلویزیون ...

اخیرا تحریکاتی بنام پپسی کولا و کوکا کولا و تلویزیون صورت میگیرد که حتی در مجلس و بعضی از جراید بنام (دار و دسته) و (گروه) از آن اسم برده می‌شود که بسیار احتمال میرود این حرفها نموداری از تحریکات مخالفین باشد تا شاید بعضی از حوادث را بوجود آوردند،

مخبر ما گفته است که مقامات انتظامی کشور کاملا مراقب بوده و از هر نوع تحریک اخلالگرانه از هر ناحیه‌ای که باشد جلوگیری بعمل خواهد آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]