[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] آزادگان

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۵۸ – ۲۱ صفر ۱۴۰۰ – ۱۰ ژانویه ۱۹۸۰

[شماره:] ۱۷

 

دادگاه لاهه – ۴

از: ابوعلیالعباس

امپریالیسم معادل با خیانت، فساد، تباهی و ...

...بعضی روسای امور دیگر کاری باین ندارند که فرد انقلابی عضو فرقه فراماسن و یا بهایی ساواکی – صهیونیست – جاسوس باشد مهم نیست...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]