[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آزاد

[تاریخ:] ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۴۹

 

دهن کجی!

واقع بینی ...!

محفل بهائیان را بستند – هر کس آنرا نوعی تعبیر و تفسیر نموده اما از نظر واقع بینی خوب کاری شد زیرا انسان اگر پای‌بند مذهب هم نباشد که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

گویا پیروان «عکا» بسازمان ملل شکایت کرده‌اند تا حقوق اقلیت‌ها را بدست آورند.

یعنی مثل زردشتی‌های پاک ‌سرشت و ایران دوست یا ارامنه و یهودی‌ها یک کرسی در مجلس داشته باشند و روزنامه‌ئی هم راه بیندازند.

آنروز دیگر محشر خر بپا می‌شد.

خوب کاری کردند که این مولود کثیف را قبل از تولد خفه نمودند.

«فضول»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]