[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[مهر اداری] ادارۀ اطلاعات مطبوعاتی

تهران، خیابان فردوسی، اداره خواندنیها - تلفن ۵۷۶۰

شمارۀ عمومی:-----

شمارۀ خصوصی: ١٤٨

موضوع: از اراک روزنامه: آئین اسلام

صفحه: ۱۱ ستون: ۲

شماره: ۱۶. مورّخ: ۳۰ مرداد ۱۳۲۶

امضاء.-----

 

از اراک

بر اثر شکایت اهالی اراک علائی رئیس کارخانهٴ قند شازند و معاون زاده معاون ادارهٴ پست و تلگراف اراک (که هر دو از مبلغین ذی‌نفوذ بهائیت بوده‌اند) از اراک منتقل ولی به واسطهٴ مساعی سمندری مدیرکل کارخانجات (سرمنشأ تبلیغ مرام خرافی بهاییت در کارخانجات ایران) علائی مذکور به سمت معاونت کلّ کارخانجات منصوب و تا به حال از انتقال مودّت رئیس حسابداری کارخانه و چاره‌ پور رئیس دفتر همکاران و هم ‌مسلکان علائی جلوگیری نموده و نامبردگان به تبلیغ مرام مزخرف خود ادامه می‌دهند. امید است اولیاء امور با انتقال این دو نفر و برکناری سمندری نفاق و دوئیت را از کارخانجات مرتفع فرمایند-

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]