[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ایران تایمز

[تاریخ:]جمعه ٢٥ دسامبر١٩٨١- [ ۴ دی ماه ١٣٦٠]

[شماره:] ٤١

جلد:١١

صفحه: ٥

 

وزیر کار: بهائیان اخراج شده، نمیتوانند بر سر کار برگردند

تهران-احمد توکلی، وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای به ادارات کار و امور اجتماعی درباره اجرای قانون بازسازی، تأکید کرد که کارمندان و کارکنان بهائی که اخراج شده‌اند، نباید سر کار برگردند.

وی در بخشنامه خود، با استناد به بند هشت ماده ۲۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که سپتامبر گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اعلام کرد: «مجازات عضویت در فرقه ضاله بهائیت که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند و یا عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.»

وی افزود: «مراجع حل اختلاف مکلفند از صدور رأی به نفع کارکنان اخراجی واحدهای ذکر شده که عضویت آنها در فرقه ضاله بهائیت و سازمانهای فوق‌الذکر، مسلم و محرز میباشد، خودداری کنند.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]