[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ایران تایمز

[تاریخ:] جمعه بیست و هفتم دی ماه ۱۳۶۴

[شماره:] ۷۳۹

سال پانزدهم

 

نقض حقوق بشر: اعدام بهائیان و مجاهدین خلق

[عکس]

تحت رهبری خمینی، رهبران جامعه ملی بهایی، و احکام مرگ روبرو هستند که خود بخود در مورد آنها صادر میشود، تا کنون حدود ۲۰۰ نفر بهایی اعدام شده اند، گزارش میرسد که یک نفر از آنها در شب بحث های سازمان ملل متحد به جوخه اعدام سپرده شد.

در حالیکه نسبت به هدفهای سیاسی مجاهدین خلق تردید‌هایی وجود دارد، حداقل شکایت‌های انسانی آنها، بیشتر از آنچه تاکنون از سوی وزارت امور خارجه آمریکا با سازمان ملل متحد نشان داده شده، به توجه نیاز دارد.

از: وال استریت جورنال

برگردان :سرویس خارجی ایران تایمز

حکومت ایران، به رهبری آیت الله خمینی، را میتوان به سادگی در میان منفور ترین رژیم های جهان قرار داد. جنایت ها و جرایمش حتی موجب شد که یک بحث رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام گیرد. اما شیوه کار شورای امنیت نشان میدهد که بیش از آنکه نگران مسئله تجاوز به حقوق انسان ها باشد به حرکت های گروههای رای دهنده و گرفتاریهای اداری خودش توجه دارد.

کار اذیت و آزار در ایران چنان تثبیت شده که دولت آیت‌اله حتی سازمانی را برای اینکار بوجود آورده است. بهائیان، قربانیانی هستند که بیش از دیگران در غرب شناخته میشوند، آنها پیروان بهاءاله پیامبر قرن ۱۹ هستند که از برابری و برپایی یک حکومت جهانی سخن میگفت، ملاهای شیعه این سخن را بدترین شکل ارتداد تلقی کردند. بهائیان، حتی در دوران شاه طرفدار غرب، همیشه روزهای سختی را در ایران می گذراندند، اما متعصبانه خمینی بسختی آنها را دنبال میکنند.

 تحت رهبری خمینی، رهبران جامعه ملی بهایی با احکام مرگی روبرو هستند که خود بخود در مورد آنها صادر می شود. تاکنون حدود ۲۰۰ نفر بهایی اعدام شده اند، گزارش میرسد که یک نفر از آنها در بحث های سازمان ملل متحد به جوخه اعدام سپرده شد.

آزار اقتصادی حتی موذیانه تر است. خانواده های بهایی از شغلهایشان برکنار میشوند و نمیتوانند به مدارس دسترسی داشته باشند. از مستمری بگیران و کارکنان پیشین دولت خواسته شده است تمام پولهایی را که از دولت گرفته اند پس بدهند. از آنجایی که جامعه بهایی برخی از ثروتمندترین خانواده های ایران را در بر میگیرد، این آزار گاهی شباهت زیادی به یک اخاذی پیدا میکند.

بهائیان تا حدودی توجه بین المللی را بخود جلب کرده اند، بیانیه ای که چندی پیش از سوی پرزیدنت ریگن صادر شد از آن جمله است، اما خمینی به مبارزه حتی وحشیانه تری علیه سازمان مجاهدین خلق دست زده است، سازمانی که چندان توجهی به آن نشده است. مسلما چریک های شهری آقای رجبی ضربه های سختی وارد آورده اند و، برخلاف بهائیان، در اندیشه سرنگونی خمینی هستند. اما ملاها با شدت تکان دهنده ای در این جنگ داخلی به تلافی برخاسته اند. اعدام اعضای فعال سازمان مجاهدین خلق، و دوستان و بستگان بیگناه آنها، تاکنون به ۲۰ هزار نفر رسیده است. در مورد زندانیان، مجاهدین میگویند میتوانند با ارائه سند ۵۴ نوع مختلف شکنجه ای را که در زندان‌های خمینی بکار میرود نشان دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]