[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ایران تایمز بینالمللی

[تاریخ:] جمعه ۵ آپریل ۱۹۹۱

[شماره:] ۳

[صفحه:] ۱۱

 

گزارش فرستاده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل درباره رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران - ۲۰

«ملاقات با بهائیان»

۳ تن از اعضای جامعه بهائیان گفتند که دادخواست بهائیان درباره مصادره مزارع و دیگر املاک طی سال جاری با واکنش مثبت روبرو بوده است.

دادگاهها همچنان از قبول دادخواست حصر وراثت توسط وراث بهایی خودداری میکنند...

...ح - ملاقات با اعضای جامعه بهایی

۲۶۱ - فرستاده ویژه همچنین با سه تن از اعضای جامعه بهائیان که بطور اصولی اتهامات واصله قبلی را تائید کردند، ملاقات کرد. در عین حال، این سه تن تمایل دولت را به حل‌وفصل مشکلات و مسائل موجود تائید کردند و اظهار داشتند که تبعیض، بویژه محرومیت از کسب و کار و شغل، در سال جاری صرفاً به یک مورد خاص محدود بوده است و دادخواست بهائیان در باره مصادره مزارع و دیگر املاک طی سال جاری با واکنش مثبت روبرو بوده است. هر چند که فقط ۲۴ تن توانستهاند املاک مصادره شده خود را مجدداً بدست آورند. عرضحال برای دریافت ویزای خروج از کشور نیز با واکنش مثبت روبرو بوده است و تعداد بیشتری از بهائیان برای مصاحبه که احتمالاً به صدور پاسپورت منجر خواهد شد، دعوت شدهاند

دانشجویان بهایی همچنان از شرکت در مدارس عالی و دانشگاهها محروم هستند، اما آن دسته از دانشآموزان بهایی که از ورود ایشان به مدارس ابتدایی و متوسطه جلوگیری میشد، اینک اجازه یافتهاند به تحصیلات پایینتراز دانشگاهی ادامه دهند. دادگاهها همچنان از قبول دادخواست حصر وراثت توسط وراث بهایی خودداری میکنند و بسیاری از بهائیان از انجام معاملات بازرگانی محروم هستند. با این حال در بعضی نقاط به بهائیان اجازه تأسیس کسب و کار داده میشود. در مورد مسئله گورستان، هنوز اجازه تملک رسمی زمین برای دفن به بهائیان داده نمیشود. پزشکان بهایی فقط حق دارند بطور خصوصی مریض بپذیرند و حق پذیرفتن بیماران بیمه شده و استفاده از سازمان بیمههای اجتماعی کشور را ندارند و وکلای بهایی به کانون وکلا یا دادگاهها راه ندارند. در مذاکره با این سه تن از اعضای جامعه بهایی، همچنین به مسئله گرفتن اعتبار مالی و انتصاب به مقامات بالاتر حتی در مورد مدارک علمی که در خارج از ایران اخذ شده است، نیز اشاره شد. خانمی که سالها در کار تحقیقات علمی بوده است تعریف کرد که چگونه به همراه دیگر اساتید بهایی که اینک سعی میکنند از راه رانندگی کامیون به زندگی خود ادامه دهند، از دانشگاه تهران اخراج شده است.

۲۶۲- در مورد لغو ممنوعیت اجتماعات بهائیان تغییر مثبت در موضع دولت این بوده است که اینک به اجتماعات زیر ۱۵ نفر بهائیان اجازه تشکل داده میشود که بتوانند مراسم اعياد ۱۹ روزه خود را بر پا دارند. در مورد مجالس ترحيم و عزاداری بهائیان، محدودیتی از نظر تعداد شرکت کنندگان وجود ندارد. علاوه براین، خانوادههای بهایی دفترچههای کوپن ارزاق عمومی دریافت داشتهاند و به آنها اجازه داده شده که تلفنهای خود را وصل کنند. ارتباط تلفنی خانوادههای بهایی چندین سال قطع بود. بالاخره، مقررات مربوط به مشمولان نظام وظیفه متأهل، اینک در مورد بهائیان نیز به مورد اجرا در میآید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]