[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه]: ایران تایمز بین المللی

[تاریخ:[ جمعه بیست و یکم آبان ماه ۱۳۷۸

[شماره:] ۱۴۶۱

سال بیست و نهم

 

رییس جمهوری اسلامی:

بهاییان در ایران از «حقوق مساوی» با سایر شهروندان «برخوردار» هستند

خاتمی بدرفتاری جمهوری اسلامی با بهاییان را تکذیب کرد

واشنگتن - سرویس خبری ایران تایمز: رییس جمهوری اسلامی طی سخنانی در پاریس تأکید کرد که بهاییان ایران به عنوان شهروندان ایران از حقوق مساوی با دیگران برخوردار هستند...

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]