[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ایران تایمز

[تاریخ:] جمعه ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ [۸ آذر ۱۳۶۴]

 

بدنبال انتشار گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل:

روزنامه جمهوری اسلامی: «بهائیان اعدام شده جاسوسان اسرائیل بودند»

«روحیه ربانی» همسر «شوقی افندی» و رهبر بهائیان از گزارش سازمان ملل انتقاد کرد و گفت این گزارش نشان نمیدهد که بر بهائیان واقعاً چه میگذرد.

واشنگتن – سرویس خبری ایران تایمز: بدنبال انتشار گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در باره وضع حقوق بشر و رفتار با بهائیان در ایران، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت هر بهایی که در ایران اعدام شده قبلاً در دادگاه طبق مقررات اسلامی محاکمه و اعدام شده است. این روزنامه نوشت: «اعدام شدگان بهایی جاسوس اسرائیل بودهاند». از سوی دیگر «روحیه ربانی» همسر «شوقی افندی» رهبر بهائیان از گزارش سازمان ملل انتقاد کرد و گفت این گزارش تصویر واقعی وضع بهائیان در ایران را روشن نمیکند.

روزنامه جمهوری اسلامی ارگان حزب جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان ماه) نوشت هر بهایی که در ایران اعدام شده قبلاً در دادگاههای اسلامی محاکمه و محکومیت یافته است.

خبرگزاری رویتر ضمن انتشار این خبر نوشت گزارش روزنامه مذکور عکسالعملی است در مقابل گزارش سازمان ملل مبنی بر اینکه ایران اطلاعاتی در باره بهائیان اعدام شده در اختیار سازمان ملل نگذاشته است.

رویتر نوشت گفته میشود که نزدیک به ۳۰۰ نفر در سالهای ۸۵ - ۱۹۸۴ اعدام شدهاند. در گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که توسط «اندرس اگیلار» نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل تهیه شده، گفته نشده است که چند نفر از اعدام شدگان بهایی بودهاند ولی گفته شده چند تن از ۱۳ نفر کسانی که اطلاعاتی در اختیار او گذاشتهاند، بهایی بودهاند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «اعضای فرقه بهایی که اعدام شدهاند جاسوسان رژیم صهیونیستی (اسرائیل) بودهاند و احکام محکومیت آنها پس از انجام کامل مقررات قانونی در دادگاهها صادر شده است.»

روزنامه جمهوری اسلامی ننوشته است که تعداد اعدام شدگان چند نفر است ولی نوشته است گزارش نماینده سازمان ملل بر اساس اظهارات ۱۳ فراری تهیه شده بدون آنکه به ماهیت این افراد توجه شده باشد.

رویتر در پایان گزارش خود نوشت در دو سال اخیر هیچ مبارزه علنی علیه بهائیان در ایران صورت نمیگیرد.

در گزارشی که توسط «اندرس اگیلار» تهیه شده، گفته شده است که وی با ۱۳ نفر افرادی که گفتهاند خودشان شاهد شکنجه در ایران بودهاند، گفتگو کرده است.

وی نوشته است که گفته میشود در حدود ۲۸۲ نفر در سالهای ۸۵ – ۱۹۸۴ در ایران اعدام شدهاند و گفته میشود که ۱۷ نفر دیگر ظاهراً بر اثر بد رفتاری با آنها در زندان درگذشتهاند.

«اگیلار» که سابقاً وزیر دادگستری ونزوئلا بوده و قرار است سال آینده بعنوان سفیر ونزوئلا در سازمان ملل انتخاب شود، در گزارش خود نوشته است که وی بعنوان نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ماه جولای از ایران خواست در مورد گزارشهایی که در باره اعدام و مرگ این عده منتشر شده، اطلاعات کاملی در اختیار او بگذارد ولی ایران در پاسخ فقط مقداری اطلاعات عمومی و مواد قانون اساسی ایران در باره حقوق بشر را برای او فرستاد و در پاسخ ایران هیچ اشارهای به موارد اعدام و مرگ این عده نشده بود.

نماینده سازمان ملل سپس نوشته است به دلیل اینکه در رد اتهامات مربوط به «اعدام و شکنجه سیستماتیک» این عده در ایران اطلاعات کافی دریافت نکرده است نمیتوان گفت که گزارش مربوط به وجود سیستماتیک شکنجه و اعدام بیاساس است مگر اینکه دلایل مکفی در مورد بیاساس بودن این گزارشها در اختیار سازمان ملل قرار گیرد و دولت ایران بهترین منبع برای تهیه این اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار سازمان ملل است

«اگیلار» نوشته است که او در اواخر ماه آگوست نیز نامهای به ایران فرستاد و در آن جزئیات شکنجه ۱۳ نفری را که ادعا میکردهاند، نقض حقوق بشر را در ایران شخصاً تجربه کردهاند برای دولت ایران شرح داد ولی باز هم پاسخی دریافت نکرد.

نماینده ویژه سازمان ملل نوشت که بعضی از این ۱۳ نفر بهایی بودند و میگفتند که بهائیان را در ایران تحت شکنجه قرار میدهند و اعدام میکنند تا آنها را وادار به تکفیر اعتقادات مذهبی خود کنند.

رویتر در ادامه گزارش خود نوشت «روحیه ربانی» که عالیمقامترین شخصیت بهائیان است از گزارش سازمان ملل ابراز سرخوردگی کرد.

خبرگزاری یونایتد پرس در مورد عکسالعمل «روحیه ربانی» نوشت که روحیه ربانی گفت گزارش سازمان ملل گزارش چندان مفیدی نیست و نشان نمیدهد که بر بهائیان چه میگذرد و اوضاع را آنطور که هست تصویر نمیکند.

یونایتد پرس نوشت «روحیه ربانی» که در کانادا متولد شده است بیوه «شوقی افندی ربانی» است و «شوقی افندی» پسر نوه مؤسس بهائیت بوده است. خانم «روحیه ربانی» برای شرکت در بحث سازمان ملل پیرامون وضع بهائیان در ایران وارد نیویورک شده است.

قرار است گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در باره وضع بهائیان در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود.

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی در روز یکشنبه ۲۴ نوامبر نوشت یک دیپلمات غربی در انتقاد از گزارش سازمان ملل در مورد وضع حقوق بشر در ایران گفت آیا تهیه کننده این گزارش در باره ایران صحبت میکند یا در باره سوئیس؟

نیویورک تایمز نوشت که مقامات سازمان ملل از گزارش مذکور دفاع کردند و «کورت هرندل» معاون دبیر کل سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت این گزارش ممکن است ضعیف یا قوی باشد ولی موضوع مذکور برای اولین بار قرار است در مجمع عمومی مطرح شود.

نیویورک تایمز در روز دوشنبه نیز در مقالهای تحت عنوان «جنایات ایران» نوشت بلافاصله پس از سقوط شاه ملاهای پیروز شروع به تعقیب یکی از بزرگترین اقلیت مذهبی ایران یعنی جامعه ۳۰۰۰۰۰ نفری بهائیان کردند. رهبران بهایی اعدام شدند، صدها نفر کشته و هزاران نفر از بهائیان شکنجه شدند.

نیویورک تایمز نوشت قانون اساسی ایران بهائیت را مانند مسیحیت و یهود مورد حمایت قرار نمیدهد و سازمان ملل برای اثبات این امر احتیاج به تحقیق ندارد.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]