[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ایران

[تاریخ:] چهارشنبه ٣٠ اردیبهشت ماه ١٣٨٨

[شماره:] ۴٢١۵

[صفحه:] ١۵

 

فهرست سی و ششمین مزایده سراسری املاک و مستغلات سازمان اموال و املاک ستاد با شرایط نقد و اقساط به شرح ذیل در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌گردد.

روزنامه ایران شماره امروز رجوع به صفحات ١٧- ١۶ - ١۵ - ١۴ - ١٣ - ١٢

١-روزنامه همشهری ٣١ اردیبهشت ١٣٨٨ و ٣ خرداد ١٣٨٨

٢- روزنامه ایران ٢ خرداد ١٣٨٨

جهت کسب اطلاعات بیشتر بین ساعات ٣٠ / ٩ الی ٢٠ با تلفنهای ٨٨٧٧٨٣۵٨ - ٨٨٧٧۵٣٧۵ - ٨٨٧٧٠۶٧۶ - ٨٨٧٧٠۶٧٨ تماس حاصل فرمایید.

سازمان اموال و املاک ستاد

 

مازندران

ساری – کیاسر – بطرف سمنان – کیلومتر ١٨ روستای ایول – پشت خانه بهداشت – شماره پرونده: ١٨٧٠ نوع ملک: زمین – کاربری ملک: بافت مسکونی – متراژ عرصه: ٩۴١ مبلغ پایه مزایده (ریال) : ٢۵٠٠٠٠٠٠٠ - شرایط پرداخت (ب) - وضعیت: فاقد سند مالکیت و بصورت قولنامه‌ای واگذار می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]