[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

 

[روزنامه‌:] ایران ما

[تاریخ:] ۲۶ مهرماه ۱۳٢۵

شماره: ۶۵۷

صفحه: ۳

ستون: ۱

 

کتاب جدید راجع به رئیس مذهب بهائی

دو نفر از ادبای بزرگ فرانسه موسوم به (ژروم) و (ژان) که با هم برادر هستند و نام خانوادگی آن‌ها (تارو) می‌باشد و هر دو عضو آکادمی معروف فرانسه میباشند و تمام کتابهائی که نوشته‌اند با امضای هر دو برادر بوده اخیراً درصدد نوشتن کتابی در خصوص شرح‌حال سید محمدعلی باب مؤسس مذهب بهائی برآمده و نام کتاب را (متفکر شیراز) گذاشته‌اند.

 این کتاب عنقریب در پاریس از زیر چاپ بیرون آمده و منتشر خواهد شد و شاید اکنون از زیر چاپ بیرون آمده باشد چون در اروپا چاپ کتاب مثل ایران مشکل و طولانی نیست و یک کتاب پانصد صفحه را در ظرف چند ساعت چاپ و صحافی کرده و برای فروش آماده می‌نمایند.

(ژرژ تارو) و (ژان تارو) اعضای آکادمی فرانسه در این کتاب شرح‌حال سید محمدعلی باب را نوشته و سپس درصدد برآمده‌اند که بیوگرافی روحی و اخلاقی او را شرح بدهند و اوضاع محیط شیراز و ایران را در آن دوره تشریح نمایند و بگویند که چه عواملی سبب شد که جمعی اطراف سید محمدعلی باب گرویدند و خلاصه کتاب (متفکر شیراز) یک بیوگرافی فلسفی و سیاسی از زندگی سید محمدعلی باب می‌باشد.

ماحصل کتاب مزبور و بعضی از فصول آن در شماره اخیر روزنامه (نبرد) چاپ پاریس منتشر شده و این روزنامه هم به تهران رسیده و اکنون در معرض فروش قرار گرفته و بعید نیست که خود کتاب را نیز برای فروش به مشرق زمین بفرستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]