[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آیندگان

[تاریخ:] شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۵۷

[صفحه:] ۵

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز اول فروردین را روز نیایش به درگاه ایزد منان و قادر متعال اعلام میکنیم و در این روز از خدای خود طلب بخشش نموده و هنگام نماز در هر موقعیتی و در هر مكان بعد از اذان اقامهی نماز خواهیم کرد.

چون اخیراً عدهای تصمیم دارند این انقلاب اسلامی را به نفع استعمارگران با شکست مواجه کنند و برای این که تمامی ملت ایران از پوشالی بودن مكتب آنها اطلاع داشته باشند، ما به اینان دو پیشنهاد میکنیم:

۱- از بالاترین مقام کمونیستها می‌خواهیم با یک نماینده از ملت مسلمان به مناظرهی تلویزیونی بنشینند.

۲- چون یقیناً عدهای از عمال شاه و عدهای بهائی برای در هم شکستن انقلاب، موضع کمونیستی گرفتهاند، لذا از آنان میخواهیم هر کجا که میخواهند سخنرانی کنند، ابتدا مشخصات کامل خود و هوادارانشان را به مقامی مسئول ارائه دهند تا معلوم شود تعداد آنها چقدر است و هم آن عناصر مورد نظر شناخته شوند.

پیش به سوی جامعه بیطبقانی توحیدی

درود بر انسانهای آزاده و یکتاپرست

مرگ بر منافقان

مرگ بر وابستگان و استعمار کنندگان

حزب ولی عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]