[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] آیندگان

[تاریخ:] ۲۰ اسفند ۱۳۵۷

[شماره:] ۳۳۰۹

 

درباره: دانشجویان اخلالگر

اخیراً بعضی از دانشگاهها و مدارس عالی تهران از طرف دانشجویان متعصب مذهبی اقداماتی در جهت تحریم فروش نوشابه پپسی کولا تحت عنوان بهائی بودن صاحبان شرکت زمزم، که تولید کننده نوشابه مذکور میباشد و همچنین نسبت دادن بعضی از مقاطعه‌کاران رستورانهای دانشجوئی به مسلك بهائی فعالیتهایی شروع و ضمن بهانهجویی اقدام به اعمال اخلالگرانه و برهم زدن نظم رستورانها و کلاسهای درس را نمودهاند. خواهشمند است دستور فرمائید پیش بینیهای لازم به منظور شناسایی دانشجویان محرک و خنثی کردن فعالیتهای آنان اقدامات لازم معمول و نتیجه را باین سازمان اعلام نمایند.

رئیس ساواک تهران - پرنیان فر – ۳ آذر ۱۳۵۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]