[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 [برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] آتش

[تاریخ:] ۲۱ اسفند ۱۳۵۷

[شماره:] ۱۷

[صفحه:] ۲

 

داستانی درباره ویلن زن وزیر شده!!!

سردبیر محترم آتش

ضمن عرض درود به جانبازان راه حق و حقیقت و آزادی قصد دارم چند سطری قصه پردازی کنم. امیدوارم پس از مطالعه آنرا پاره نموده و در سطل زباله بیاندازید و چنانچه خدای ناکرده قصد چاپ نمودن آن را نمودید در وهله اول ترتیبی دهید که برای شما مسلم شود این قصه حقيقي است بعد مبادرت به چاپ آن نمائید...

...و اما شرح داستان: و بنا شدن خانه بیست میلیون تومانی:

زمانی که حضرت والا جناب ویلن زن به وزارت اطلاعات و جهانگردی منصوب گردید فوراً تنور را داغ نموده و منتظر نان پختن گردید. برای پختن نان احتیاج بافرادی وارد و متخصص در این امر داشت، فوراً موجبات انتقال دو نفر از همدستان يکی بنام ایرج فریدی که در آبادانی و مسکن اصفهان از سرسپردگان جناب ویلن بود و دیگری حسن سخاوت که در استانداری اصفهان مسئول سرپوش گذاشتن بر روی کثافتکاریهای جناب وزير بود و چون بهائی بود بالطبع نظر کرده ایشان هم بود خلاصه دو نفر نامبرده بلافاصله به تهران آمدند و یکی پس از دیگری به پست معاونت وزیر منصوب و مشغول بکار گردیدند قراردادهای بسیار زیادی برای تأسیس هتلها و مهمانسراها یکی پس از دیگری به امضاء رسید و وامهای فراوانی از منابع مالی دولت برای بخش خصوصی از طریق حضرات گرفته شد که البته اکثراً طرف قرارداد برای ایجاد و تأسیس این مهمانسراها بالطبع خود جنابان و ایادیشان بودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]