[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ٧ خرداد ١٣۵۸

[شماره:] ۱۵۸۶۵

 

کشف محفل بهایی‌ها

شیراز حضیره‌القدس [حظیرةالقدس]، محفل بهائی‌های شیراز کشف و تصرف شد. رزمندگان مهدیه شیراز، پس از چند روز تلاش موفق به کشف و تصرف حظیرةالقدس محفل بهائی‌های شیراز و مرکز بهائیت در این شهر شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]