[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] پنجشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۶۲۲۵

[صفحه:] ۹

 

خبرهای گوناگون از شهرستانها

 

زمینی به مساحت ۸۴۰۰ متر مربع متعلق به «خلیفه‌گری بهائیان» واقع در میدان دوآب اسبق که اخیراً از طرف دولت مصادره گردیده است، در اختیار اداره آموزش و پرورش قرار گرفت. طبق اظهار مسئولان امر، از این زمین برای حل پاره‌ای از معضلات آموزشی برای احداث مدرسه‌ای با ۲۰ اطاق استفاده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]