[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات ورزشی

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۰۸۶

[صفحه:] ۱۴

 

بقیه از صفحه ۲

آیا دعوای انجمن و حزب توده برای تنازع بقا نبود؟!

و برای مقابله با همین موج بود که استاد شهید مطهری کتاب خدمات [ناخوانا] متقابل ایران و اسلام [ناخوانا] مرحوم علامه‌ی طباطبایی کتاب «شیعه در اسلام» را به نگارش درآوردند.

 این یک توطئه بود، توطئه‌ای حساب شده که شاه و اربابانش سردمدار آن بودند و مزدورانش در داخل مجری آن، بخشی از نیروهای مذهبی و از جمله انجمن هم بدنبال این توطئه‌ها رفتند. با آن که شاه، در خفا با وهابیان و بهائیان همکاری صمیمانه داشت و بهترین روابط با خوكان كثيف آل سعود و شعبده بازان فریبکار و دست‌نشانده‌ی استعمار آل عبدالوهاب (دو خاندان سیاسی و مذهبی حاکم بر جزيره العرب) داشته است و در داخل هم بهائیان را کاملاً آزاد گذارده بود ولی برای از صحنه بدر کردن مخالفان از حربه‌ی وهابیگری و بهائیگری سود می‌جست.

"انجمن" و طیفی از نیروهای مذهبی متحجر، و خواری پذیر و غیر مبارز و سکوت گرا یا به تعبیری بهتر سازشکار، اسیر این توطئه شدند و خود را به آن آلودند. توطئه‌ی که نیروهای مذهبی وابسته به دربار، همان کسانی که شاه را تنها پادشاه می‌شمردند و سرنگونی او را مساوی با حاکمیت کمونیستها و وهابیان میدانستند و...ذکر نامشان قبلاً هم رفته، آتش‌بیار معرکه آن بودند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]