[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۶۳ – ۸ نوامبر ۱۹۸۴

[شماره:] ۱۷۴۴۵

[صفحه:] ۳

 

در مراسم بزرگداشت «جواد گرامی» و روزنامه نگار اطلاعات

فخرالدین حجازی: روزنامه ها چرا خود سانسوری می کنید؟!

...در ترکیه مصاحبه مطبوعاتی تشکیل دادیم. به خبرنگاران روزنامه ها گفتم در کنار شما در همین ایران دهها تن با موشک کشته و زخمی شده اند و صدها خانه و مدرسه ویران شده و شما هیچ چیز نمی نویسید. اینجا اسلامبول است و پایتخت عثمانی که زمانی حکومت اسلامی منطقه بوده ولی حالا این مسجد ایاصوفیا است که موزه اش کرده اید و آن هم جلسه امتحان کنکورتان که یک دختر مسلمان را به جرم حجاب داشتن اخراج کردید. چرا این مطالب را نمی نویسید؟ عده ای از روزنامه نگارها سر و صدا کردند و رفتند. یکی گفت ما به اینها چلوکباب دادیم که علیه ایران چیزی ننویسند و حالا تو کار را خراب کردی! من گفتم قلمی که مزدور چلوکباب باشد بدرد ما نمی خورد. مثل همین مصاحبه را در هندوستان داشتیم. عده ای از روزنامه نگارهایشان مرتبا از ما راجع به بهائی ها در ایران می پرسیدند. گفتم شما چرا برای یک باند سیاسی که هویداشان نخست وزیر بود و هژبرشان اقتصاد کشور را در چنگ داشت و ثابتی شان مقام امنیتی ساواک بود جوش می زنید. آنها از زندان و اعدام منافقین می پرسیدند. گفتم شما میدانید اینها چه تعدادی از مسئولین و مردم و نیروهای ما را کشتند و سوزاندند؟ شما خودتان در هند آنهمه از مسلمانها را کشتید. یکی از روزنامه نگارها آمد و گفت سفارت عراق به ما ماهی هزار روپیه میدهد شما هم بدهید تا روزنامه ها بنفع شما بنویسند! گفتم ما به روزنامه نگار مزدور احتیاج نداریم...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]