[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ۵ مهرماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۱۱۸

[صفحه:] ۶

 

حق معیار شناخت است نه اشخاص

در شناخت حزب قاعدین زمان

نوشته: ع –باقی

قسمت بیست و یکم

... بهائیان نیز از آنجا که دارای زیر بنای علمی و فلسفی و منطقی نبودند و در واقع یک مسلک مالامال از تناقض و دروغ بود. آنان نیز از دریچه احساسات وارد میشدند و با نقل خوابهای افراد و داستانهای حماسی و احساسی میکوشیدند پیروان را روی باور خویش نگهدارند...

نظیر این داستان که بخاطر دارم، جناب ملاعلی شهید، شبی به پدرم میگفت: جناب ملاعباس، اگر مرا بردند شهید کنند، من تا «جمال مبارک» (بهاء) امر نفرماید جان نخواهم داد. چه دنیائی داشت دیری نپائید، روزی پدرم را دیدم که کتاب ایقان میخواند و اشک میریخت، موضوع را پرسیدم، گفت او را (ملاعلی) همانطور که خواسته بود کشتند و بیشک او بفرمان جمال مبارک جان سپرده است، و همچنین بهائیها اگر کسی میمرد یا بیمار میشد میکوشیدند وانمود کنند که او بفرمان «جمال مبارک» یعنی بهاء جان سپرده است یا بیمار شده است...

در حالیکه انجمن مدعی بود که با هدف مبارزه با فرقه گمراه بهائیت، تأسیس شده است و از جمله عقائد این فرقه که علیالظاهر مورد نفرت و انزجار انجمن بود عبارت بود از پرهیز شدید از نزدیک شدن و دخالت در امور سیاسی چه با زبان چه با قلب ... بنابر آنچه گفته شد انجمن بهائیت و انجمن ضد بهائیت در برخی [ناخوانا] ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]