[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

اخبار داخلی

بيست و دوم شوال ۱۴۰۵

۱۱ ژوئيه ۱۹۸۵ – شماره ۱۷۶۳۸

۲۲

 

خدمتگزار تخت طاووس

خاطرات پرويز راجی

آخرين سفير شاه در لندن

ترجمه: ح. ا. مهران

 

 خاطرات دوران سفارت يکی از مهرههای وفادار و خدمتگزار رژيم شاهنشاهی، که روابط بسيار نزديک او با هويدا و اشرف زبانزد خاص و عام بوده است. و در آن، ضمن افشا شدن افکار و تصورات و برخوردهای عوامل دربار با روند انقلاب اسلامی، پرده از معاملات و رشوه دادن‌های رژيم شاه به رجال، وکلای مجلس، و روزنامهنگاران انگليسی برداشته میشود. انحطاط و تباهی و آلودگی موجود در رژيم سابق نيز در متن اين خاطرات کاملاً مشهود است.

 

قسمت شصت و ششم

سه‌شنبه ۱۵ اوت ۱۹۷۸ (۲۴ مرداد ۱۳۵۷)

 

 امروز رستوران "خوانسالار" در تهران – که گفته میشود متعلق به يکنفر بهائی است – با بمب منفجر شد. (۱) همچنين در خبرها آمده بود که: فرمانده يک پادگان در خراسان به هلاکت رسيده، و عامل قتل او نيز سربازی بود که موقع تيراندازی به سمت فرماندهاش فرياد میزد: «اللـه... اللـه».

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]