[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

چاپ دوم

چهارشنبه سوم تیر ماه ۱۳۶۰ - بیست ویکم شعبان ۱۴۰۱ بيست وچهارم ژوئن ۱۹۸۱

شماره ۱۶۴۶۰

 ۵ مفسد و محارب اعدام شدند

در صفحه ۲

 

۵ مفسد و محارب با خدا اعدام شدند

روابط عمومی دادستانی انقلاب جمهوری اسلامی مرکز دیشب در رابطه با اعدام ۵ تن از مفسدين اطلاعیهای باین شرح انتشار داد:

بسمه تعالی - به اطلاع امت قهرمان و مسلمان ایران میرساند: بدنبال تلاش پیگیر و مداوم شبانه‌روزی دادستانی انقلاب جمهوری اسلامی مرکز جهت بازپرسی و محاکمه عاملین کشتار بیرحمانه و ضرب‌وجرح مردم بیگناه و معتقد به ولایت‌فقیه در جریان درگیریهای روزهای اخیر یک نفر از مفسدين فيالارض و محربان [محاربان] باخدا و رسول که مجرمیت وی بر دادگاه ثابت گردیده و به حکم صریح قرآن کریم، یاغی بر اسلام و مسلمین شناخته شده بود، به همراه چهار نفر از سرسپردگان رژیم جنایتکار گذشته و صهیونیست‌های مدافع و همکار رژیم اشغالگر قدس محکوم به اعدام شدند و احکام صادره، شامگاه سه‌شنبه دوم تیرماه در محوطه زندان اوین به مرحله اجرا گذاشته شد و مجرمین به جوخه اعدام سپرده شدند. اسامی و جرائم معدومین به این شرح اعلام میشود:...

...۲- بدیع الله فريد، فرزند بزرگ از همکاران صهیونیزم جنایتکار به جرم عضویت در لجنه ضيافت روحانی و لجنه ناحیه هفت تهران، عضویت در کمیسیون حقوقی فرقه ضاله که کمک به رژیم اشغالگر قدس مینموده و علیه رژیم جمهوری اسلامی فعالیت داشته است مسافرت به امریکا و انگلیس و تماس با رهبران فرقه ضاله، نوشتن رسالهای در خصوص عرفان و عمل در رابطه با فرقه ضاله و کمک مالی به رژیم اشغالگر قدس مفسد، محارب با خدا شناخته شد و به اعدام محکوم گردید.

۳- یدالله پوستچی فرزند غلامحسين عضو کادر رهبری فرقه ضاله به جرم همکاری با رژیم اشغالگر قدس و انجام مسافرتهای متعدد به کشورهای خارج و کمکهای مالی فراوان جهت تحکیم آن رژیم. توطئه علیه رژیم جمهوری اسلامی و حمایت کامل و بیدریغ از فرقه ضاله، مفسد فيالارض و از مصادیق بارز محارب با خدا شناخته شد و به اعدام محکوم گردید.

۴- مسیح فرهنگی ثابت فرزند عبدالرحيم عضو کادر رهبری و یکی از سران فعال تشكيلات صهیونیستی فرقه ضاله در قاره آسیا به جرم جاسوسی به نفع صهیونیسم بینالمللی و داشتن روابط اطلاعاتی با کشور صهیونیستی اشغالگر قدس، مسافرتهای بسیار به بلاد مختلفه دنیا جهت گمراه کردن مردم مسلمان و جلب توجه فرقه ضاله و گزارش به «حيفا»، اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی و حمایت کامل از جنایات مفتضحانه رژیم اشغالگر قدس از مصادیق بارز مفسد فیالارض و محارب با خدا و یاغی بر حکومت اسلامی شناخته شد و به اعدام محکوم گردید.

۵- ورقا تبنائیان فرزند قربانعلی به جرم فعالیتهای مؤثر و فداکارانه در تشکیلات صهیونیستی فرقه ضاله، تغذیه فکری و مالی این فرقه در جهت ترویج و تحکیم مسلک ضد اسلامی آن داشتن روابط با عمال مزدور صهیونیزم و جاسوسی برای صهیونیسم جهانی و کمک مالی و مادی به رژیم اشغالگر قدس مفسد فيالارض شناخته شد و به مصداق محارب با خدا، باغی و مرتد به اعدام محکوم گردید.

باشد که جمهوری اسلامی، این آرمان انبوه شهدای انقلاب از کارشکنی این انگلهای مزدور منزه گردیده و راه صدور اسلام راستین به جهانیان هموار گردد.

روابط عمومی دادستانی انقلاب جمهوری اسلامی مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]