[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۶۲۴۳

 

پارلمان اروپائی دولت نظامی حاکم در بولیوی را محکوم کرد

استراسبورگ – آسوشیتدپرس- پارلمان اروپائی با تصویب قطعنامهای دولت نظامی حاکم در بولیوی را محکوم کرد. این قطعنامه از دولت‌های بازار مشترک اروپا میخواهد که دولت کودتاگر و دیکتاتور بولیوی را برسمیت نشناخته و کلیه کمکهای خود را به آن دولت بحال تعلیق درآورند. پارلمان اروپا همچنین از دولت ایران میخواهد فرقه بهائی (فرقه غیر قانونی سیاسی بهائی) از سوی دولت ایران برسمیت شناخته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]