[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] یکشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۱۰۰

[صفحه:] ۶

 

در شناخت حزب قاعدین زمان

نوشته: ع – باقی (قسمت چهارم)

اصولاً پس از انقلاب حزب قاعدین که دارای سابقهای تماماً ضد انقلابی و ضد اسلامی بود، اگر حملهای شعاری به آمریکا یا اسرائیل میکرد جز برای استتار پرونده خود و کسب وجهه نیست.

پس از انقلاب بارها در نشریات خودشان بهائیت را حافظ منافع امپریالیسم و صهیونیزم میخوانند تا مطرح شدن ضدیت انجمن با بهائیت، در جامعه حمل بر ضدیت قاعدین با آمریکا و اسرائیل و پیشتازی آنان شود. ولی ما ضمن اینکه میپذیریم ... که بهائیت يك شبکه جاسوسی برای بیگانه است و اساساً دعوی خط امام در مقاطع پیش از انقلاب همین بود که میگفتند سر نخ و ریشه بهائیت دست آمریکا و رژیم شاه است و بجای بهائیت بیائید با ملت مبارزه کنید، ... دیگر اینکه شما که میدانستید عده زیادی از دست‌اندرکاران و وزراء و روسای حکومت فاجر بهائی هستند، اگر واقعا ضد بهائی بودید ... چرا با حکومت مخالفت نمیکردید و با تکیه به آن میخواستید با بهائیت مبارزه کنید؟ ... مبارزه قاعدین با بهائیت هم ... جدی بوده است. انجمن ... یک نیروی ضد بهائی صرف بود ...

حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی در این رابطه میفرماید: ... کاری که میخواستند بکنند این بود که مثلا جلوی بهائیها را بگیرند، این همت آنها بود... و چون آن کار بیخطری بود خیلیها استقبال میکردند. یعنی جوانانی بودند که داخل وجودشان تمایل به خدمت دینی بود اما چون آن میدان باز بود میرفتند آنجا، استقبال خطر نمیکردند

...حجتالاسلام هاشمی میگویند: «جریان دیگری که ظهور کرده بود و مسئله آفرین بود همین انجمن حجتیه بود. گروهی سالها پیش بفکر افتادند که مبارزه با بهائیها بکنند و ... کارشان این بود که بهائیها را شناسائی میکردند و در جلساتشان میرفتند و اینها را محکوم میکردند و جلوی جذب شدن مسلمانها را به آنها میگرفتند، بطور کلی مبارزه با بهائیت... اینها کلاسهائی داشتند و بچه مسلمانها جمع میشدند آنجا و دوره اصول عقاید به اینها یاد میدادند و یک سری تعلیمات به اینها میدانند و مجهزشان هم میکردند علیه بهائیت، در سراسر کشور هم شبکه اینها باز شده بود. ... جوان میبيند در یک دورهای که آنجا رفته چیز یاد گرفته مشکلی هم ندیده، مبارزه با بهائيت هم که چیز خوبی بوده، فکر میکرد چیز یاد گرفته کار هم کرده ... ما میگفتیم خوب اینکه رژیم به شما اجازه میدهد مبارزه کنید (با بهائیت - از ماست) این سرگرمی است و الا خود رژیم بهائیها را دارد تقویت میکند. آنموقع وزیر جنگ بهائی بود، پزشک مخصوص شاه بهائی بوده پستهای حساس را به بهائیها میدادند. وزرای دیگر هم بهائی بودند، وزیر آب و برق و ... بهرحال بهائیها دست بالائی داشتند.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]