[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۵۷

[شماره:] ۱۵۷۶۵

[صفحه:] ۴

 

نظرها و اندیشه ها

...با آغاز زمامداری سیزده ساله امیرعباس هویدا در اواخر سال ۱۳۴۲ و استیلای بیش از پیش رهبران فرقه بهائی و در عرصه سیاست و اقتصاد، دوران تازه‌ای از ضد انقلاب و نیز دوره‌ای جدید از انحطاط اجتماعی، آغاز شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]