[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۶۰

[شماره:] ۱۶۶۷۱

[صفحه:] ۱۱

 

مبلغین فرهنگی استعماری غرب

ناصرالدین صاحبالزمانی کیست؟

در آستانه انقلاب فرهنگی، هجوم بیمارگونه اندیشه‌های غربی، خطری است که همواره انقلاب ما را تهدید می‌کند. همانگونه که موریانهوار می‌خواهد سرشت انقلاب را بجود و از درون تهی سازد و آنگاه خطر بیشتر حس می‌گردد که اندیشه‌های غربی بنیانشان بر همان غربزدگی و یونان زدگی بیش از ۲۵۰۰ سال تاريخ است، لباس دین و مذهب بر تن میکند و بر مسند قدرت مینشیند...

...«دکتر صاحبالزمانی، از مدتها پیش عهده‌دار رهبری یک جبهه آموزش و ارشادی عمیق عمومی درباره مسائل مربوط به بهداشت روانی بوده است...

...صاحبالزمانی می‌نویسد: یهود شوق دیرین (در مورد ظهور حضرت مسیح) را در وجود عیسی بیپاسخ یافتند... از این رو ناچار به محاکمه‌اش فراخواندند و مجازات یک خیانتکار به میهن و ملت را حداقل کیفرش دیدند و با خشم و نفرت تمام به طرد تعالیمش قد برافراشتند و همچنان با احساس عینی جانکاه، از نو باز در انتظار مسیح موعود خود، برترین رهاننده خویش از دربدری و پریشانی قرنها - لحظه شماری کردند تا در روزگار ما این [ناخوانا] صورت تازه‌تر و امکان پذیرتری در نهضت صهیونیستم [ناخوانا] داد...

...با چنین دریافتی از نظریه تاریخی نامبرده، قاعدتا باید ببینیم که نظر او راجع به اسلام و مسائل مربوط به آن چگونه است. که در این مورد نیز از نزدیکترین و مشخص‌ترین موضوع شروع می‌کنیم. صاحب‌الزمانی در مطلبی تحت عنوان «قیام باب و بهاء» می‌نویسد: یکی از انگیزه‌های قیام بابیان و بهائیان را عصیانی علیه «قدرت افراطی» و رهبری انعطاف ناپذیر روحانیت شیعه دانسته‌اند. روحانیت خود را جاینشین و نماینده امام زمان می‌دانست وآنها (یعنی باب و بهاء) کوشیدند با تغيير مکانی و مرکز ثقل مسندیت و مرجعیت شیعه پدید آورند...

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]