[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] ۱۴ آبان ۱۳۶۰

 

مصاحبه با آيت الله جنتی پيرامون سؤالات ايشان از انجمن ضد بهائيت

ديروز خلاصه‌ای از توضيحات آيت الله جنتی عضو فقهای شورای نگهبان را در رابطه با سؤالاتشان در مورد انجمن ضد بهائيت خوانديد امروز مشروح گفتگوی خبرنگار اطلاعات با آيت الله جنتی از نظرتان میگذرد.

سؤال - انگيزه طرح سؤالات ناگهانی و غيرمنتظره شما از انجمن ضد بهائيت آنهم بعد از سه سال که از انقلاب میگذرد و اين جريان توانسته است در لوای خط امام عناصر خود را در بسياری از ارگانها نفوذ بدهد چه بود؟

جواب – بسم الله الرحمن الرحيم.

درباره اينها از اول يک علامت سئوالهائی بود. هم قبل از پيروزی انقلاب و هم بعد از پيروزی انقلاب، منتها بنظر میامد که تعقيب‌اش خيلی لزومی ندارد و ضرورتی برای پیگيری احساس نمیشد. بعد از پيروزی انقلاب هم باز يک مقداری – گاه بگاهی – با اينها تماس گرفته میشد، يک صحبتهائی میشد. ولی به صورت يک مطلبی که لازم باشد درباره‌اش – آدم – بحثی بکند، احساس نمیشد. تا اينکه اين اخير، به چه دليل؟ آنهم درست من نمیدانم ولی در ميان مردم سئوالهای زيادی مطرح شده بود. بصورتی که غالب جاهائی که از ما سؤالاتی میشد، معمولاً يکی از سئوالها اين بود؛ و نامه‌هائی می‌آمد به وسايل گوناگون تلفنی، شفاهی، مرتب می‌پرسيدند.

ما احساس کرديم که اين يک سؤالی است در سطح جامعه و مخصوصا در رابطه با کسانیکه با اينها سر و کار داشتند، احیاناً بيشتر می‌خواستند با اينها روابط داشته باشند، يا روابطی موجود داشتند، نمیدانستند اين روابط را چه کارش بکنند اين سؤال برای مردم بود. البته مردم بودند، واقعا که اين سؤال را میکردند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]