[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه] اطلاعات

[تاریخ:] شنبه دوم تیر ماه ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۵۸۸۶

صفحه: ۱۰

 

مصادره اموال

امیر انتظام در مورد مسئله مصادره اموال و مسدود کردن حساب‌های بعضی از اشخاص گفت: اصولاً نه دولت و نه امام، در مورد مصادره اموال و بستن حساب‌های بانکی، دخالتی نداشته و ندارند و امام دو باره تأکید کردند که مصادره اموال بر خلاف شرع اسلام است. امیدواریم کسانی که اینکار را بنام اسلام و انقلاب انجام می‌دهند توجه داشته باشند که برخلاف دستور امام و دولت است و دولت امیدوار است که بتواند این اقدامات را متوقف نماید، زیرا انجام این امور جز ایجاد نارضایتی و ناراحتی و اعمال خلاف شرع نتیجه دیگری ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]