[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] بهمن‌ماه ۱۳۴۹

شماره: ۱۳۴۱۲

صفحه: ۴

 

تدریس زبان خارجه در کودکستان‌ها ممنوع شد.

شرایط تأسیس و برنامه کار کودکستان‌های کشور به‌موجب آئین‌نامه جدیدی که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید تغییر کرد.

بر اساس آئین‌نامه جدید، مدیر کودکستان منحصراً از بین بانوانی که حداقل ۲۵ سال سن داشته باشند انتخاب می‌شود و باید علاوه بر دارا بودن شرایط لازم برای "ریاست دبستان"، دوره کلاس تربیت مربی کودک را با موفقیت گذرانیده باشند.

کسانی که در یکی از رشته‌های علوم تربیتی دانشنامه لیسانس یا بالاتر داشته باشند با شرایط مساوی حق تقدم خواهند داشت.

شرایط تأسیس

مربی کودکستان‌ها باید متدین بدین اسلام و یا یکی از ادیان قانونی رسمی باشد و از نظر جسمی و روانی سالم بوده و دوره مخصوص تربیت مربی را گذرانیده باشد.

حداقل سن برای مربیان کودکستان‌ها که صرفاً از میان زنان انتخاب می‌شوند ۱۸ سال در نظر گرفته شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]