[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] سه‌شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۱۰۸

[صفحه:] ۶

 

در شناخت حزب قاعدین

نوشته: ع – باقی

(قسمت یازدهم)

پس از انقلاب به کدام نیاز است

مدیر انقلابی یا مدیر اداری؟...

...مارکسیسم جانشین بهائیت و دشمن اکبر

از دیگر مسائلی که پس از پیروزی انقلاب از ناحیه قاعدین روی آن کار میشد این بود که پس از محو خطری! به اسم بهائیت برای انجمن (اگر چه حتی تا دو سه سال پس از انقلاب با مطرح کردن خطر بهائیت سعی میکرد این مسئله نسبتاً مرده را زنده نگهدارد) مسئله مارکسیسم را متضاد اصلی، خود قرار داد و بدون اینکه از لغزشهای گذشته عبرتی بگیرد یکی از قسمتهای مهم درسی در کلاسهای مداوم انجمن، نقد مارکسیسم بود. بدون اینکه در کنار آن چیز دیگری که حداقل خطر فرهنگ غرب را که تا مغز استخوان در دانشگاهها و مراکز تربیتی و ادارات و جامعه رسوخ کرده بود و تهدیدات آمریکا و دست نشاندگان منطقه‌اش گوشزد شود. البته نمیگوئیم باید سکوت را در برابر مارکسیسم پیشه میکردیم، بلکه مدعی هستیم که هر چیزی و سخنی در جای خودش و به اندازه خودش و به قدری که خطر رهبری و ولایت فقیه اجازه میدهد باید مطرح شود. و اما این مورد هم بیانگر این واقعیت است که مسئله اصلی کردن امور فرعی و کانال‌های انحرافی در اذهان جوانان و جامعه ایجاد کردن یک امر صد در صد تعمدی بوده است. نه اینکه اشتباهاً و سهواً این مشی را اتخاذ کرده باشند.

حجت‌الاسلام خوئینی‌ها میگوید «آمریکا دشمن است، شما میبینید که یک جریانی میاید در برابر این، یک چیز دیگری را بعنوان خطر نشان میدهد و معرفی میکند. شما می‌بینید که بعد از پیروزی انقلاب، تمام نیرویش را گذاشته برای اینکه ثابت کند مارکسیسم اصلاً یک ایدئولوژی بی‌محتوی و بی‌پایه و غلطی است...

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]