[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 [برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] چهارشنبه ۳ دیماه ۱۳۵۴

[شماره:] ۱۴۸۹۲

[صفحه:] ۱۹

 

استاد محیط طباطبائی مینویسد: وقتی شیخ فضل‌الله نوری اعدام شد تقی زاده در تهران نبود

مرکز پژوهش روزنامه اطلاعات

استاد محمد محیط طباطبائی نامه یی تحت عنوان: «حاشیه ای بر زندگانی شیخ ابراهیم زنجانی» نوشته و بمركز پژوهش روزنامه اطلاعات فرستاده اند که متن آن ذیلا، درج میگردد...

...۵ ۔ رجم الدجال في رد ارباب الضلال معلوم نیست اثری سیاسی باشد و به قرینه باید کتابی مذهبی و از مقوله رساله‌های ردیه مرحوم میرزا ابوالقاسم زنجانی پدر میرزا ابوالمكارم محسوب شود که یکی از آنها را به نام قلع الباب في قمع الباب در جواب رساله دلایل سبعه باب دیده‌ام به هر صورت بعید نیست این اثر قبل از دوره آزادیخواهی زنجانی و مربوط به دوران وعظ و خطابه‌اش باشد، این هم نیازمند توضیح آقای جواهرکلام است...

در مورد نوشته‌های دانشمند محترم آقای محیط طباطبائی...

...۶- مرحوم حاجی سید ابوالقاسم مجتهد زنجانی چند ردیه بشرح زیر در رد باب نوشته:

۱- ردالباب

۲ ۔ سدالباب

۳- قلع الباب

۴- قمع الباب

۵- تخریب الباب

مرکز پژوهش روزنامه اطلاعات

از کتب فوق جز سدالباب و قمع الباب همگی در اختیار مرکز پژوهش روزنامه اطلاعات است که اگر استاد لطف کرده بررسی نمایند مورد امتنان خواهد بود...

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]