[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:‌] اطلاعات

[تاریخ:] ۱۵ اسفند ماه ۱۳۵۷

[شماره:] ۱۵۸۰۱

[صفحه:] ۳

 

جاسوسی به نفع اسراییل

مشهد - حضرت آیتالله شیرازی و حضرت آیتالله طباطبایی قمی با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند.

در این ملاقات که چند ساعت بطول انجامید مسایل مهم استان و مشکلات مردم بررسی شد و همچنین درباره مدارکی که از «حضیرةالقدس» کشف شده و حکایت از فعالیتهای جاسوسی به نفع اسرائیل دارد مطالبی بین دو مرجع تقلید مطرح گردید.

در این مذاکره که در منزل آیتاله شیرازی انجام میشد، آیتاله شیرازی گفتند: ما بهائیت را جزو اقلیتهای مذهبی نمیدانیم.

در این مذاکره یک ساعته دو مرجع عالیقدر بالاتفاق اشغال مراکز بهائیت و دستیابی به مدارک و اسناد آنها را که پرده از نقشههای شومی برمیدارد تأیید کردند. آیتاله طباطبایی قمی نیز گفتند:

بهائیت همواره بصورت جاسوس انگلیس – روسیه – آمریکا و اسرائیل در مناطق مختلف ایفای نقش میکرده است و همکاری آنها با یهود کاملاً روشن و اشغال مراکز فعالیت آنان مورد تأیید اینجانب میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]