[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ۲۵ تیر ۱۳۶۴ - بیست و هفتم شوال ۱۴۰۵ – ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۵

[شماره:] ۱۷۶۴۱

[صفحه:] ۱۸

 

خدمتگزار تخت طاووس

خاطرات پرویز راجی

ترجمه: ح. ا. مهران

آخرین سفیر شاه در لندن

خاطرات دوران سفارت یکی از مهره‌های وفادار و خدمتگزار رژیم شاهنشاهی، که روابط بسیار نزدیک او با هویدا و اشرف زبانزد خاص و عام بوده است. و در آن، ضمن افشا شدن افکار و تصورات و برخوردهای عوامل دربار با روند انقلاب اسلامی، پرده از معاملات و رشوه دادنهای رژیم شاه به رجال، وکلای مجلس، و روزنامه نگاران انگلیسی برداشته میشود. انحطاط و تباهی و آلودگی موجود در رژیم سابق نیز در متن این خاطرات کاملاً مشهود است.

قسمت شصت و نهم

پنجشنبه ۲۱ اوت ۱۹۷۸ (۳۰ مرداد ۱۳۵۷)...

...اشرافی ضمن گفتگو به این مطلب هم اشاره کرد که: «امیرعباس هویدا بشدت از سوی ملاها تحت فشار قرار گرفته تا هر چه زودتر از مقام وزارت دربار استعفا دهد، و این مسئله هم بیشتر بخاطر شهرت بهائی بودن پدر هویدا است». و در پایان نیز بمن اطمینان داد که: «احتمال نمیرود در پستهای دیپلماتیک خارج کشور تغییراتی داده شود.»...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]