[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] ۲۰ خرداد ۱۳۶۶ - ۱۳ شوال ۱۴۰۷ - ۱۰ ژوئن ۱۹۸۷

[شماره:] ۱۸۱۹۳

[صفحه:] ۸

 

 سرویس مجلس: با تصویب ۲۹ ماده دیگر از طرح قانونی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جلسه علنی دیروز مجلس، شرایط بازنشستگی، بازخرید، پذیرش استعفا و اعاده به خدمت پرسنل مستعفی و همچنین چگونگی محاسبه میزان دریافتی ماهانه، شامل: حقوق و مزایای مستمر (حداقل حقوق، حق کارائی، حق ارتقاء حق پایه)، مزایای شغل و کسورات حقوق پرسنل ارتش مشخص شد...

... ناطق افزود: چه شده است که این سازمان و استکبار جهانی شرق و غرب، در مقابل میلیون‌ها جمعیت مظلوم که در این دنیا زیردست جلادان، معدوم میشوند و بینهایت ظلم و جنایت بر آنها حاکم است، ساکت و آرام، بلکه خود حامیان ظالمین هستند. اما برای یک جمعیت بسیار محدود که ظلم و جنایت و جاسوسی آنها برای کشور جمهوری اسلامی روشن است، آنقدر ناله سر میدهند؟ آیا اگر هیچ دلیلی بر فساد و جاسوسی این دو گروه، یعنی منافقین و حزب کثیف بهائیت نباشد، همین حمایت استکبار از آنها دلیل بر فساد و جاسوسی آنها نیست؟

وی افزود: دلیل جاسوسی فرقه كثيف بهائیت، سرمایه‌گذاری آنها در...

[ناتمام]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]