[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] یکشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۱۰۶

[صفحه:] ۶

 

در شناخت حزب قاعدین زمان

نوشته: ع – باقی

(قسمت نهم)

چرا اساسنامه پس از انقلاب اصلاح شد؟

ولی آنچه که در واقع انجمن بدان معتقد است و عمل میکند و نمودهای خارجی فراوان آن (صرفنظر از مواضع درونی گروه) گواهی میدهند اساسنامه، پیش از باصطلاح اضافه کردن متمم و تبصره است...

...تا از بین رفتن کامل امکانات اجتماعی و اقتصادی و تشکیلاتی بهائیت ادامه میدهد. اما بالاخره باید کدامیک از این دو اصل متعارض را دریک متمم باور کرد؟...

...۴- افراد انجمن میتوانند بشخصه در هر گونه فعالیتهای سیاسی، نظامی یا اجتماعی که تحت اشراف یا مورد تائید مراجع عظام شیعه باشد شرکت نمایند...» و در آخر متمم اعلام میکند که «انجمن مجاهدت خود را در زمینه مبارزه با فرقه گمراه بهائیت در کنار دیگر خدماتش تا از بین رفتن کامل امکانات اجتماعی و اقتصادی و تشکیلاتی بهائیت ادامه میدهد»...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]