[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] شنبه ۲۳ آذر ۱۳۶۴ – اول ربیعالثانی ۱۴۰۶

[شماره:] ۱۷۷۶۲

[صفحه:] ۱۳

 

حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی امام جمعه موقت تهران:

سیاست حساب شده ایران ثابت کرد ایران حافظ امنیت خلیج فارس و صلح طلب واقعی است...

...با خشمی که استکبار جهانی از جریانات کشور دارد، هیاهوی حقوق بشر را راه انداختهاند. بهائی و منافق و شاهپرست و ملیگرا و مجموعه اینها، این ترکیب یعنی چه؟ حالا بهائی هم شد مبارزه علیه ایران. حالا یک جریانی جاسوسی از پیش شروع کرده بودند، از وقتی که به کمک انگلستان و روسیه تزاری آمدند، کارشان جریان جاسوسی بوده، و الآن هم کاری که ما با اینها داریم در حد جاسوسی است. در حد قاچاقچی است و در حد احتکار است. حال آقای ریگان رئیس جمهوری کشور ۲۵۰ میلیونی امریکا ابرقدرت گنده بخواهد از این چیزها دفاع بکند. سند ضد حقوق بشر بودن جمهوری اسلامی اینها است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]