[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

دوشنبه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۸شماره ۱۵۸۳۷

صفحه ٣

...- سرهنگ اقدسی به اتهام مشارکت در کشتار شهرک سعدی شیراز دستگیر شد و تحویل دادگاه انقلاب اسلامی این شهر گردید...

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]