[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] دوشنبه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۸

شماره: ۱۵۸۳۷

صفحه ٣

 

...- سرهنگ اقدسی به اتهام مشارکت در کشتار شهرک سعدی شیراز دستگیر شد و تحویل دادگاه انقلاب اسلامی این شهر گردید...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]