[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۴- ۱۴ رمضان المبارک ۱۳۷۴ - ۷ ماه مه ۱۹۵۵

[شماره:] ۸۶۷۰

سال بیست و نهم

 

اعلامیه شماره ۹۳ فرمانداری نظامی شهرستان تهران

درباره اشغال «حضیرة القدس» [حظیرة القدس] از طرف نیروهای انتظامی

چون تظاهرات و تبلیغات فرقه بهائی موجب تحریک احساسات عمومی شده است لذا بمنظور حفظ نظم و انتظامات عمومی دستور داده شد قوای انتظامی مرکز تبلیغات این فرقه را که حضیرة القدس نامیده میشود اشغال نمایند که از هر گونه پیش آمدهای احتمالی سوء جلوگیری شده باشد.

اینک فرمانداری نظامی شهرستان تهران از همه هم میهنان عزیز انتظار دارد در اینمورد نیز مراعات انضباط و نظم عمومی را نموده و از هر گونه تظاهرات و حرکات خودسرانه که مخل انتظامات عموم است جدا بپرهیزند و یقین داشته باشند که دولت در اجرای منویات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی باحساسات و تمایلات مردم توجه داشته و همواره در اندیشه آسایش و برآوردن نیارمندیهای عمومی میباشد.

فرماندار نظامی شهرستان تهران – سرتیپ بختیار

اشغال حضیرة القدس از طرف نیروهای انتظامی

چون ظرف چند روز اخیر از طرف آقای فلسفی واعظ شهیر ضمن خطابههائی که بمناسبت ماه مبارک رمضان در مسجد سلطانی ایراد میشود. مطالبی در زمینه لزوم جلوگیری از بسط و نشر تبلیغات و اجتماعات بهائیها در کشور از رادیو تهران پخش گردیده و بیم آن میرفت که بر اثر تحریک احساسات اختلالی در انتظامات عمومی فراهم شود لذا فرمانداری نظامی تهران برای جلوگیری از بروز هرگونه وقایع غیرمترقبه صبح امروز عدهای از مأمورین انتظامی را مأمور اشغال «حضیرة القدس»، مرکز اجتماع بهائیان واقع در خیابان بهجت آباد نمود.

در عکس بالا نیروهای انتظامی در محوطه خارج حضیرة القدس دیده میشوند

 

[عکس:] حظیرة القدس

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]