[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] ۲ مهر ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۱۱۶

[صفحه:] ۶

 

کمیته‌ها و تشکیلات حزب قاعدین

در شناخت حزب قاعدین زمان

نوشته: ع - باقی

(قسمت نوزدهم)

مرحله سوم:

مرحله سوم مرحله عالی بود، و در این مقطع جای هر کسی نبود، ... مهره‌ها و مسئولین انجمن نیز از این گروه انتخاب می‌شدند. این گروه را بعلت اینکه در آن کتاب نقد ایقان تدریس می‌شد گروه نقد ایقان هم می‌نامیدند. (۱) ایقان کتاب بهاء‌له (بهاء‌الله) است که آقای حلبی نقدی بر آن نوشته است بنام «نقد ایقان» در سه مجلد با قطع بزرگ که هر مجلد آن حدود ۳۰۰ صفحه است.

کمیته دوم - (گروه دوم): گروه جاسوسی یا گروه تحقیق. که خود دارای تشکیلاتی بود و افراد آن به سه دسته تقسیم می‌شدند. - محقق یا جاسوس شماره یک یا نوع یک، نوع دو و نوع سه. محقق نوع یک، مأمور بود که با استفاده از شیوه‌های خاص تعلیم داده شده که نزد بهائیها رفته و ادعا کند که قصد دارد وارد جرگه آنان شود. آنها جلسات مکرری با او نشسته و صحبت می‌کردند و از این راه جاسوسان نوع یک وارد جمعیت بهائیان می‌شدند. ...

در درون اعضای محقق نوع ۲ نیز گروه بندی‌های ۵ یا ۶ نفره وجود داشت و این راهی بود که خود جاسوسان نیز همدیگر را نتوانند بشناسند ... افراد هر گروه در جلسه خودشان دارای اسمهای مستعار بودند و گاهی دو جاسوس در یک محفل بهائیها از روی عدم شناخت یکدیگر، برای هم گزارش رد می‌کردند و این راهی بود برای کنترل خود جاسوسان انجمن، جاسوسهای نوع ۲ به میان بهائیان رفته و اظهار میداشتند که ما بهائی‌زاده هستیم. پدر و مادر ما، هم اکنون در فلان کشور مشغول تبلیغ بهائیت هستند و این مسئله موجب می‌شد که به این نوع افراد، اعتماد بیشتری شود. تا به کسانی که بگویند من مسلمان‌زاده بهائی هستم و با استفاده از اطلاعاتی که از بهائیها مورد دستبرد قرار گرفته بود برای محققین کارتهای جعلی و کدهای جعلی و آدرسها و نشانه‌های جعلی ساخته بودند.

جاسوسهای نوع سوم: کسانی بودند که چه از حیث اعمال و چه رفتار بهائی می‌شدند و به ظاهر، دیگر جاسوس انجمن در تشکیلات بهائیت نبودند و به شدت از بهائیت دفاع کرده و انجمن را می‌کوبیدند. لیکن همان روش جاسوسی خود را تعقیب می‌کردند و هنگامی که کس یا کسانی از بهائیها به قصد ملاقات یا مهمانی به منزل‌شان می‌آمدند، تمام در و دیوار خانه را با و عکسها و تصاویر مربوط به بهائیت تزئین می‌کردند. ... جاسوسهای نوع ۳ همچنین محافل قلابی بهائیت را در مکان مناسبی که آنها یا فعال نبودند یا جلسه نداشتند دائر می‌کردند و با محافل دیگر تماس می‌گرفتند و با برقراری ارتباطات، اطلاعات و مکاتبات مبادله میکردند. و در این رابطه افرادی به درون تشکیلات آنان می‌فرستادند.

کمیته سوم (گروه سوم): گروه نگارش بود که در رابطه با نفی بهائیت و امام زمان (عج) مطلب می‌نوشتند که آنهم تکرار مطالب کهنه و قدیمی دیگران بود. ...

گروه چهارم: گروه ارشاد بود که از دو قسمت تشکیل یافته بود:

۱- قسمت تعقیب و مراقبت

۲- بحث و مناظره

گروه تعقیب و مراقبت مأموریت داشت با استفاده از وسائل نقلیه موتوری (ماشین، موتورسیکلت و غیره) منازل بهائیان و افراد آنان و مبتدی‌هایشان (۲) را زیر نظر بگیرند. ولی هنگامیکه در یک روز مأموران تعقیب و مراقبت، منزل یک بهائی را تحت نظر می‌گیرند که او از متنفذین در دستگاه حکومت بوده است.

وقتی آن شخص متنفذ به جریان پی می‌برد، با شهربانی تماس می‌گیرد، از سوی سازمان امنیت (ساواک) افراد تیم تعقیب و مراقبت که خانه بهائی مزبور را تحت نظر داشتند دستگیر می‌شوند ولی طی کمتر از ۲۴ ساعت آزاد می‌شوند و متعاقب آن طی تماس انجمن با ساواک، این گروه به کار خود خاتمه می‌دهند. زیرا مبارزه با بهائیت مشروط به مراعات حکومت و قانون بود ...

گروه ۲- گروه بحث و مناظره بود که به آنها روش بحث و مناظره تعلیم و آموزش داده می‌شد. و جزوه‌هائی در این رابطه در اختیار آنان قرار می‌گرفت. فی‌المثل رهنمود داده میشد که بکوشید در جلسات مباحثه ناظم جلسه از جناح خودتان باشد و آغاز و اختتام جلسه نیز با شما باشد. ... از شیوه‌های دیگری که توصیه میشد و معمول بود، این که اگر بتوانید از طریق غیر بحث وارد شوید، بنحویکه مبتدی بهائی را نیز مجذوب سازید. بهتر و مناسب‌تر است فی‌المثل در بحث، مظلوم نمائی کنید و طوری برخورد کنید که منجر به تنازع شود و شما زیر ضرب و شتم و کتک قرار بگیرید که در اینصورت مبتدی متاثر از مظلوم واقع شدن شما حق را بجانب شما میدهد. ... دکتر قندی ... نقل میکرد: پس از شکست در بحث با بهائیها موفق شد از این راه یک مبتدی را جذب کند. ...

کمیته پنجم: گروه ارتباط‌ با خارج بود که در انجمن «وزارت خارجه» انجمن هم نامیده میشد و با کشورهای هند، انگلستان، امریکا، اتریش، استرالیا و برخی کشورهای دیگر ارتباط داشته و در آنجا با دائر کردن شعباتی، فعالیت میکرد و گهگاه افرادی از انجمن را به خارج فرستاده و پس از بازگشت آنها سخنرانی‌های مکرر و فراوانی در انجمن برای آنها ترتیب می‌دادند و آنها نیز محور و جان کلامشان این بود که بهائیت استرالیا یا فلان کشور را قبضه کرده و برای استحکام ادعای خود از نشریات سراپا دروغ بهائیت نیز استناد میکردند. ...

پاورقی

(۱) ایقان کتابی است در ۱۵۷ صفحه در اثبات ادعای میرزا علیمحمد باب شیرازی، مرجع بابی‌ها که توسط میرزا حسینعلی نوری ملقب به «بهاء» در سال ۱۲۷۸ در بغداد نوشته شده است.

...

(۲) – مبتدی‌ها، کسانی بودند که تازه جذب بهائیت شده بودند.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]