[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ۱۹ مرداد ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۰۸۰

 

یادداشت

نگاهی به انجمن "ضد بهائیه" از تأسیس تا انحلال (۴)

حساب "انجمن" بعنوان یک تشکل و تفکر، از حساب اعضای صادق آن جداست

که وقتی از "انجمن" سخن میگوئیم، آن طرز تفکر حاکم بر این تشکل، مورد نظر ماست که ما مدعی آنیم که تفکری انحرافی است و در این نوشته، در پی اثبات مدعای خود هستیم. به هیچ وجه، منظور ما یکایک اعضای انجمن که هر یک دارای شخصیت، منش، افکار و نظریات جداگانهیی از این تشکل نیز هستند، نیست. منظور ما "تفکر" انحرافی و "تشکل" مروج آن است...

البته ما حساب "انجمن"، به ویژه اعضای آن را از گروهکهای ضد انقلاب و محارب و از جریانات استعماری جدا میدانیم. ما حساب انجمن را از بهائیت جدا میکنیم. تنها انتقادمان این است که چرا با جریان استعماری بهائیت، مبارزه‌ی سیاسی نکرد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]