[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] یکشنبه ۳ مهر ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۱۱۷

[صفحه:] ۶

 

فلسفه وجودی انجمن چیست؟

در شناخت حزب قاعدین زمان

نوشته: ع – باقی

قسمت: بیستم

انجمن که فلسفه وجودیاش مبارزه با بهائیت بود، در طول بیش از ۲۵ سال نه تنها قادر به شکست بهائیت نشد، بلکه خود عاملی برای رشد این فرقه استعماری گشته بود و این انقلاب اسلامی به رهبری امام امت بود که یکباره طومار زندگی این شبکه جاسوسی را در هم پیچید و نابود کرد...

...فلسفه وجودی انجمن

انجمن که فلسفه وجودیاش مبارزه با بهائیت بود، در طول بیش از ۲۵ سال نه تنها قادر به شکست بهائیت نشد، بلکه خود عاملی برای رشد این فرقه استعماری گشت.

بعد از انقلاب، چون دیگر بهائیتی وجود نداشت تا انجمن بهانه‌ای برای ادامه حیات خود داشته باشد مبارزه با مارکسیسم و حزب توده را مطرح کرد و اینک که کار آنها نیز به ابتذال کشیده شده و به مزبله تاریخ سرازیر شدهاند چه محملی برای فلسفه وجودی خود دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]